Vårterminens första IMK One Piece! Välkommen du som går i 1:an till 6:an.

IMK One Piece handlar om gemenskap genom sång och musik, dans och drama, lek och bus, bibel och bön. Vi tillsammans är en del, och vi är en del av en större gemenskap - församlingen.

På tisdagkvällarna ses vi i körrummet där vi startar tillsammans med mycket sång och gemenskap. Sen delar vi upp oss i olika aktiviteter som t.ex. lek, dans, drama, boffring, sport, bakning mm. Vi avslutar med en gemensam andakt och slutar 19.30.

De äldre (från 4:an och uppåt) kallar vi för One Piece Tweenies (OPT) och de har egna aktiviteter, mer utmanande sånger och en egen andakt. OPT slutar kl. 19.45. 

I IMK One Piece gör vi ofta kreativa projekt och nu till våren kommer vi bland annat att spela in en ny musikvideo! 

Terminsstart för IMK One Piece för dig som går i 1:an till 6:an.

aktiviteter Läs mer om IMK One Piece

Hitta till Immanuelskyrkan
;