Välkommen på församlingsmöte
Tillsammans söker vi Guds ledning för vår församling

Alla medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Agenda, med reservation för ändringar

- På församlingsmötet kommer lägenheterna i vårt nybygge presenteras. Det kommer finnas planritningar och prisuppgifter 

- Ekonomi 

aktiviteter Läs mer om Församlingsmöte

Hitta till
;