Under vår drygt hundraåriga historia har vi varit engagerade i internationell mission.

Sjuksköterskan Ellen Hilberth var baptistförsamlingen Immanuels första missionär, även om församlingen hade stöttat missionsarbete redan från starten. 1930 reste hon till Centralafrika och blev så småningom tillsammans med sin man tongivande i den process som ledde fram till de centralafrikanska kyrkornas självständighet. De tog också fram en ordbok gbaya/franska som betydde mycket i alfabetiseringsarbetet i området.

I takt med att församlingen växte utökades sedan det internationella engagemanget, och Centralafrika var fortfarande i blickpunkten. En av de utsända, Gunvor Ahlbäck-Öman, dog på sin post år 1950, men andra följde efter. Så småningom vidgades horisonten och medarbetare sändes ut till Indien, Nepal, Thailand och numera också Sydafrika, förutom delaktighet i Operation Mercy, som arbetar med bistånd i många länder, och stöd till en vänförsamling i Ryssland.

Det började för över hundra år sedan för Immanuels del, men allt bygger på Jesu ord i Matteus 28:18-20 

  • "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Uppdraget pågår.

Ett internationellt engagemang är fortfarande viktigt för vår församling. Idag sker det främst ihop med Evangeliska Frikyrkans internationella arbete. Under flera år har vi valt att be för människor och ge pengar till insatser för människor som bor i Mellanöstern, Centralafrikanska republiken, Sydafrika och Sydostasien. Vi har dessutom ett stort engagemang och samarbete med en vänförsamling i Viborg, Ryssland.

SAT-7 i Mellanöstern och Nordafrika

För 22 år sedan var vår församling med och startade TV-organisationen SAT-7. Idag sänder SAT-7 dygnet runt på 4 kanaler och fyra olika språk i Mellanöstern och Nordafrika. Antalet tittare är fler än 25 miljoner. SAT-7 förmedlar hopp till människor. 
Läs mer om SAT-7 och deras arbete på Evangeliska Frikyrkans webbsida.

Place of Restoration i Sydafrika

Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Många barn lever på gatan och utsätts för sexuella övergrepp. Utanför Port Shepstone i sydöstra delen av landet har ett kristet rehabiliteringcentrum, Place of Restoration (PoR), byggts upp för utsatta barn. Centret har särskild kompetens att ta emot barn och tonåringar som utsatts för olika former av övergrepp. PoR erbjuder professionell hjälp till ande, kropp och själ i en kärleksfull miljö med rådgivning, terapi och varm gemenskap och hjälper barnen till en fosterfamilj.
Läs mer om insatserna på Evangeliska Frikyrkans webbplats.

Bekämpar fattigdom i Centralafrikanska republiken

Omkring 60 procent av befolkningen i Centralafrikanska republiken lever i fattigdom. Ett av EFKs fokusområden är att bekämpa fattigdomen i landet, därför stödjer man arbete bland de mest utsatta. Det sker bland annat genom utbildning och mikrolån.
Läs mer om insatserna på Evangeliska Frikyrkans webbplats.

Minoritetsfolk i Sydostasien

I Sydostasien finns många olika folkgrupper. Flera av dem är minoritetsgrupper som har svårare social situation än majoriteten i området eller landet. Man blir lätt undanskuffad och upplever ett hot från majoritetsbefolkningen mot sin kultur och sitt sätt att leva.
Läs mer om insatserna på Evangeliska Frikyrkans webbplats.


Hitta till
;