aktiviteter

Visa alla aktiviteter

välj välj
plats

Stäng
}
Till sin natur är församlingen en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som herre och Frälsare. Att vara kristen är att följa honom. Att vara en församling är att göra det tillsammans.

En hemgrupp är helt enkelt en mindre grupp i församlingen som möts i syfte att hjälpa varandra att leva som kristen i vardagen. Namnet hemgrupp är inspirerat av flera sammanhang i Nya testamentet där det blir tydligt att hemmiljön är en naturlig plats för gemenskap med både Jesus och andra lärjungar.

I Immanuelskyrkan finns en mångfald av hemgrupper. Unga vuxna, seniorer och medelålders; grupper med bönefokus, samtalsorienterade, bibelstuderande med mera.

Vill du veta mer om våra hemgrupper? Vill du komma med i en grupp? Kontakta Rebecka Wiberg, pastor med ansvar för hemgrupperna. 


Hitta till
;